ĐỀ ÁN SỐ HÓA DỮ LIỆU
TRA CỨU VBCC

Lê Anh Tuấn

letuan@dthu.edu.vn

0914.555.875


Thống kê văn bằng theo đơn vị

Khoa Sư phạm Nghệ thuật (tổng số văn bằng là: 11)

2%

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non (tổng số văn bằng là: 225)

40%

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội (tổng số văn bằng là: 41)

7%

Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên (tổng số văn bằng là: 52)

9%

Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh (tổng số văn bằng là: 12)

2%

Khoa Sư phạm Toán - Tin (tổng số văn bằng là: 28)

5%

Khoa Ngoại ngữ (tổng số văn bằng là: 57)

10%

Khoa Sư phạm Ngữ văn (tổng số văn bằng là: 12)

2%

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường (tổng số văn bằng là: 36)

6%

Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội (tổng số văn bằng là: 18)

3%

Khoa Kinh tế (tổng số văn bằng là: 66)

12%

NHẬP THÔNG TIN CẦN TRA CỨU

Họ và tên         

DANH SÁCH VĂN BẰNG

STT Mã SV Họ tên Giới tính Văn bằng Ngày cấp Đợt cấp Xếp loại Số hiệu Số vào sổ Tên không dấu